CERTYFIKAT IYENGARA

PSJI zostało upoważnione przez Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie do przyznawania Certyfikatu nauczycielom, którzy mają odpowiednie kompetencje dla uczenia praktyki jogi zgodnie z metodą IYENGARA® .

Certyfikat stanowi więc  gwarancję dla uczniów, że  nauczyciel który go posiada ma odpowiednią wiedzę, umiejętności i właściwie przygotowanie do bezpiecznego prowadzenia zajęć jogi.

Wejdź  dowiesz się więcej

Stowarzyszenie Jogi Iyengara w Polsce zostało upoważnione przez Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute w Punie do przyznawania Certyfikatu Iyengara nauczycielom, którzy mają odpowiednie kompetencje do nauczania jogi zgodnie z metodą IYENGARA® .

Kandydat musi posiadać ważny dyplom nauczycielski  stopnia co najmniej Introductory II, uczyć jogi jedynie zgodnie z metodą IYENGARA nie łącząc jej z innymi stylami jogi lub innymi dyscyplinami, utrzymywać regularną praktykę własną asan i pranajamy.

Certyfikat udzielany jest na okres jednego roku i wymaga corocznego odnowienia. Nauczyciel musi się wykazać udziałem w warsztatach podnoszących jego kwalifikacje i stałym doskonaleniem umiejętności własnych.

Certyfikat daje uczniom gwarancję, że  nauczyciel który go posiada ma odpowiednią wiedzę, umiejętności i właściwe przygotowanie do bezpiecznego prowadzenia zajęć jogi zgodnie z metodą IYENGARA® .

Wejdź! Znajdziesz wiele

ciekawych informacji

Źródło wiedzy :

CERTYFIKAT

JOGA NA BISKUPINIE  STUDIO JOGI

Copyright © 2017. Szkoła jogi Joga na Biskupinie  Wszelkie prawa zastrzeżone.