REGULAMIN

 

Regulamin uczestnika zajęć:

 

 

1.   Przyjdź najpóźniej 5-10 minut przed zajęciami.

 

2.   Osoby niepełnoletnie uczestniczą w zajęciach tylko a pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, którzy  potwierdzą zaznajomienie się z  regulaminem.

 

3.  Podczas zajęć ćwiczymy w skupieniu i koncentracji. Obowiązuje cisza.

 

4.  Przed zajęciami wyciszamy telefon.

 

5.  Nie poprawiamy innych uczestników zajęć bez polecenia nauczyciela.

 

6.  Najlepiej ćwiczy się z pustym żołądkiem, nie jedz 2-3 godziny przed zajęciami.

 

7.  Ważność karnetu wynosi 30 dni od daty zakupienia i nie podlega przedłużeniu. Pieniądze za zajęcia niewykorzystane nie są zwracane.

 

8.  Jeżeli właściciel karnetu nie wykorzysta wszystkich zajęć w terminie jego ważności może odzyskać utracone zajęcia. Zostaną one dopisane do karnetu,  który wykupi

     najpóźniej do 7 dni od daty utraty ważności poprzedniego karnetu. Zajęcia wykupione w nowym karnecie wraz z  zajęciami dopisanymi muszą być  wykorzystane w

    terminie ważności nowego karnetu, niewykorzystane nie mogą być przepisane ponownie.

 

9.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

 

10.  W przypadku ciąży lub przebytych urazów i kontuzji, oraz jakichkolwiek problemów zdrowotnych, musisz skonsultować z lekarzem możliwość uczestniczenia w 

    zajęciach ćwiczeń jogi. O ewentualnych ograniczeniach koniecznie powiadom nauczyciela. Zaniedbując ten obowiązek narażasz swoje zdrowie !

 

11. Wszelkie problemy zdrowotne i   menstruację należy zgłosić nauczycielowi przed zajęciami.

 

12.  Uważnie obserwuj swoje ciało aby uniknąć kontuzji. W zajęciach uczestniczysz na własną odpowiedzialność.

 

13.  Jeżeli podczas zajęć doznasz uczucia osłabienia, zawrotu głowy, nadmiernego napięcia lub innego dyskomfortu natychmiast poinformuj nauczyciela.

 

14. Nie ćwiczymy po dłuższym pobycie w upale lub saunie.

 JOGA NA BISKUPINIE    STUDIO JOGI

Regulamin uczestnika zajęć:

 

1.   Przyjdź najpóźniej 5-10 minut przed zajęciami.

 

2.   Osoby niepełnoletnie uczestniczą w zajęciach tylko a pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, którzy  potwierdzą zaznajomienie

      się z  regulaminem.

 

3.  Podczas zajęć ćwiczymy w skupieniu i koncentracji. Obowiązuje cisza.

 

4.  Przed zajęciami wyciszamy telefon.

 

5.  Nie poprawiamy innych uczestników zajęć bez polecenia nauczyciela.

 

6.  Najlepiej ćwiczy się z pustym żołądkiem, nie jedz 2-3 godziny przed zajęciami.

 

7.  Ważność karnetu wynosi 30 dni od daty zakupienia i nie podlega przedłużeniu. Pieniądze za zajęcia niewykorzystane nie są

     zwracane.

 

8.  Jeżeli właściciel karnetu nie wykorzysta wszystkich zajęć w terminie jego ważności może odzyskać utracone zajęcia. Zostaną one

     dopisane do karnetu,  który wykupi najpóźniej do 7 dni od daty utraty ważności poprzedniego karnetu. Zajęcia wykupione w nowym

     karnecie wraz z  zajęciami dopisanymi muszą być  wykorzystane w terminie ważności nowego karnetu, niewykorzystane nie mogą

     być przepisane ponownie.

 

9.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

 

10.  W przypadku ciąży lub przebytych urazów i kontuzji, oraz jakichkolwiek problemów zdrowotnych, musisz skonsultować z lekarzem

     możliwość uczestniczenia w  zajęciach ćwiczeń jogi. O ewentualnych ograniczeniach koniecznie powiadom nauczyciela.

     Zaniedbując ten obowiązek narażasz swoje zdrowie !

 

11. Wszelkie problemy zdrowotne i   menstruację należy zgłosić nauczycielowi przed zajęciami.

 

12.  Uważnie obserwuj swoje ciało aby uniknąć kontuzji. W zajęciach uczestniczysz na własną odpowiedzialność.

 

13.  Jeżeli podczas zajęć doznasz uczucia osłabienia, zawrotu głowy, nadmiernego napięcia lub innego dyskomfortu natychmiast

     poinformuj nauczyciela.

 

14. Nie ćwiczymy po dłuższym pobycie w upale lub saunie.

    Regulamin uczestnika zajęć:

 

1.   Przyjdź najpóźniej 5-10 minut przed zajęciami.

 

2.   Osoby niepełnoletnie uczestniczą w zajęciach tylko a pisemną zgodą rodziców lub

     opiekunów, którzy  potwierdzą zaznajomienie się z  regulaminem.

 

3.  Podczas zajęć ćwiczymy w skupieniu i koncentracji. Obowiązuje cisza.

 

4.  Przed zajęciami wyciszamy telefon.

 

5.  Nie poprawiamy innych uczestników zajęć bez polecenia nauczyciela.

 

6.  Najlepiej ćwiczy się z pustym żołądkiem, nie jedz 2-3 godziny przed zajęciami.

 

7.  Ważność karnetu wynosi 30 dni od daty zakupienia i nie podlega przedłużeniu.

     Pieniądze za zajęcia niewykorzystane nie są zwracane.

 

8.  Jeżeli właściciel karnetu nie wykorzysta wszystkich zajęć w terminie jego ważności 

     może odzyskać utracone zajęcia. Zostaną one dopisane do karnetu,  który wykupi

    najpóźniej do 7 dni od daty utraty ważności poprzedniego karnetu. Zajęcia wykupione

    nowym karnecie wraz z  zajęciami dopisanymi muszą być  wykorzystane w terminie

    ważności nowego karnetu, niewykorzystane nie mogą  być przepisane ponownie.

 

9.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

 

10.  W przypadku ciąży lub przebytych urazów i kontuzji, oraz jakichkolwiek problemów

     zdrowotnych, musisz skonsultować z lekarzem możliwość uczestniczenia w  zajęciach

     ćwiczeń jogi. O ewentualnych ograniczeniach koniecznie powiadom nauczyciela.

     Zaniedbując ten obowiązek narażasz swoje zdrowie !

 

11. Wszelkie problemy zdrowotne i   menstruację należy zgłosić nauczycielowi przed

     zajęciami.

 

12.  Uważnie obserwuj swoje ciało aby uniknąć kontuzji. W zajęciach uczestniczysz na

      własną odpowiedzialność.

 

13.  Jeżeli podczas zajęć doznasz uczucia osłabienia, zawrotu głowy, nadmiernego

       napięcia lub innego dyskomfortu natychmiast poinformuj nauczyciela.

 

14. Nie ćwiczymy po dłuższym pobycie w upale lub saunie.

Copyright © 2017. Szkoła jogi Joga na Biskupinie.  Wszelkie prawa zastrzeżone.