W grudniu 2016 Praktyka Jogi została wpisana na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

W komentarzu znalazły się słowa :

 

Joga nie dyskryminuje płci, klasy czy religii.

 

Komentarz do wpisu zawiera uzasadnienie :


Filozofia starożytnej indyjskiej praktyki jogi wpłynęła na różne aspekty tego, jak funkcjonuje społeczeństwo w Indiach, w odniesieniu do takich dziedzin, jak zdrowie i medycyna, oraz edukacja i sztuka. Opierając się na zjednoczeniu umysłu z ciałem i duszą, aby umożliwić większe umysłowe, duchowe i fizyczne samopoczucie, wartość jogi stanowi istotną część etosu społecznego. Joga składa się z szeregu pozycji, medytacji, kontrolowanego oddechu, intonowania słów i innych technik, które pomagają ludziom budować samorealizację, łagodzić wszelkie cierpienia, których mogą doświadczać i pozwolić na stan wyzwolenia. Jest praktykowana przez młodych i starszych bez dyskryminacji ze względu na płeć, klasę czy religię, staje się także popularna w innych częściach świata. Tradycyjnie joga była przekazywana za pomocą modelu Guru-Shishya (mistrza-ucznia) z guru jogi jako głównym opiekunem, źródłem wiedzy i umiejętności. Obecnie ashramy, czy instytuty jogi, zapewniają entuzjastom dodatkowe możliwości poznania tradycyjnej praktyki, również szkoły, uniwersytety, ośrodki i media społecznościowe. Źródłem wiedzy w nauczaniu i praktyce jogi są starożytne rękopisy i święte pisma, dostępny jest szeroki zakres współczesnej literatury dotyczącej tego przedmiotu.

 

http://www.unesco.org/culture/ich/…/decisions/11.COM/10.B.17

Joga na liście Niematerialnego Dziedzictwa Kultury UNESCO ...

02 kwietnia 2019

ARTYKUŁY POWRÓT

STRONA GŁÓWNA

Copyright © 2019. Szkoła jogi we Wrocławiu Joga na Biskupinie. 

Wszelkie prawa zastrzeżone.