Joga na Biskupinie

wrocław joga slowo o historii jogi 2

JOGA PRE-KLASYCZNA

 

Początki jogi wywodzą się z cywilizacji Indusu-Saraswati żyjącej w północnych Indiach ponad 5000 lat temu. Słowo „joga” wzmiankowane było po raz pierwszy w Rygwedzie, najstarszym zbiorze świętych Wedów, hymnów do Bogów, używanych przez wedyjskich mnichów. Teksty ułożono w sanskrycie. Datowane są umownie na okres 1500-500 p.n.e. Filozofia jogi powoli i systematycznie tworzona była przez Braminów (członkowie Warny - najwyższej klasy kapłańskiej) i Ryszich (wędrowni leśni mędrcy, poeci, wróżbici, asceci). Ich pracę dokumentuje ostatnia część Wed nazwana Upaniszady datowanych na VIII-II w. pne.

 

Najbardziej znanym tekstem opisującym filozofię ówczesnej Jogi jest Bhagawadgita, pieśń napisana około III w. pne. Rygwedy przetrwały nie dzięki przekazom pisanym, ale dzięki ludzkiemu umysłowi. Przekazywane były ustnie i przechowywane w pamięci przez kolejne pokolenia rodów bramińskich. Przetrwały w ten sposób tysiące lat zanim je spisano. Do dziś dnia w niektórych miejscach Indii kultywowana jest  tradycja recytacji. Są ludzie, którzy Rygwedę znają na pamięć i potrafią ją płynnie recytować.

JOGA KLASYCZNA

 

W pre-klasycznej formie, joga była mieszaniną różnych pomysłów, przekonań i technik, często sprzecznych ze sobą. Okres klasyczny systematyzuje jogę. Dokonał tego Patańdźali w jogasutrach. Przyjmuje się datowanie ich na II wiek pne.

 

Patańdźali przedstawił praktykę jogi jako ośmiostopniową ścieżkę, określając kroki i etapy prowadzące do oświecenia, uzyskania Samadhi - medytacyjnego pochłonięcia. Samadhi nie polega na izolacji od świata, ale na takim zjednoczeniu z nim, w którym impulsy  zjawisk zewnętrznych nie przyciągają uwagi. Samadhi polega na osiągnięciu niezmąconego stanu wewnętrznego dzięki umiejętności oddzielenia siebie od wszystkich bodźców zewnętrznych. Patańdżali uważany jest za ojca jogi. Jego Joga-Sutry mają silny wpływ na większość współczesnych stylów jogi.

 

Można powiedzieć, że celem jogi w obu jej okresach Pre-Klasycznej i Klasycznej było osiągnięcie odpowiedniego poziomu jaźni, uwolnienia się od więzi z otaczającym światem  poprzez praktyki medytacyjne i mentalne - praca ze świadomością, procesem myślowym i intuicją.

joga wroclaw  o historii jogi 1

JOGA POST-KLASYCZNA

 

Filozofia jogi stopniowo zmieniła perspektywę spojrzenia na miejsce człowieka w otaczającym świecie. Wyzwolenie od otaczającej rzeczywistości przestało być celem, stało się nim zaakceptowanie otaczającego świata takim jakim jest i nauczenie się życia tu i teraz.

 

Kilka wieków po Patańdźalim mistrzowie jogi uznali, że nie tylko umysł, ale również ciało fizyczne jest niezbędnym środkiem do osiągnięcia oświecenia. W tym celu stworzono system praktyk mających na celu doskonalenie ciała, odmłodzenie organizmu i przedłużenie życia. Joga ma pomóc oczyścić ciało i przełamać ograniczenia umysłu, które implikują i wiążą nasze fizyczne istnienie. Rozwój praktyki z uwzględnieniem tych fizyczno-duchowych połączeń doprowadził do ​​powstania Hatha Jogi.

JOGA W OKRESIE NOWOŻYTNYM

 

Na przełomie XIX i XX wieku mistrzowie jogi zaczęli podróżować na Zachód przyciągając uwagę i znajdując naśladowców. Początek tego okresu dał Swami Vivekananda w 1893 r. w Chicago. Jego wykłady na temat jogi i uniwersalności religii świata zachwyciły słuchaczy. W latach 1920-1930 Tirumalai  Krishnamacharyia,  Swami Sivananda i inni mistrzowie jogi wypromowali w Indiach Hatha Jogę. W 1924 Krishnamacharya otworzył pierwszą szkołę jogi w Mysore. Wykształcił trzech uczniów, którzy przekazali następnym pokoleniom jego dziedzictwo: B.K.S Iyengara, TKV Desikachara i Pattabhi Joisa.

 

B.K.S. Iyengar  stał się jednym z najwybitniejszych współczesnych nauczycieli jogi. Nauczał i praktykował ponad 70 lat. Dzięki niemu uprawianie jogi stało się powszechne w Europie i Ameryce. Wypracowany przez niego sposób ćwiczeń nazwany został „metodą B.K.S. Iyengara”. Jest to najbardziej rozpowszechniony na świecie sposób praktykowania jogi. W 1966 roku opublikowano "Światło jogi" Iyengara – książkę opisującą wykonania klasycznych wersji asan oraz podstaw Pranayamy. Stanowi ona kanon wiedzy na temat asan. W 1981 roku opublikowano jego następną książkę "Światło Pranayamy". Obie książki uznano jako współczesną klasykę i przetłumaczono na wiele języków. B.K.S. Iyengar zmarł w Punie 20 sierpnia 2014.

zajęcia jogi wrocław - opis historii jogi

Pieczęci z postacią w pozycji jogi - pozostałości prastarej cywilizacji Saraswati znalezione w dolinie Indusu.  Cywilizacja Indusu-Saraswati, była pierwszą historyczną cywilizacją na obszarze subkontynentu indyjskiego. Rozwijała się w indyjskiej epoce brązu, w okresie 3300 do 1300 p.n.e. Kultura Saraswati była jedną z pierwszych na naszej planecie, jest starsza niż Egipcjan czy Sumerów. Znaleziska dowodzą, że praktyka jogi sięga początków dziejów ludzkości.

Historia Jogi

Joga na Biskupinie, szkoła jogi, nauczyciel

Joga we Wrocławiu

Copyright © 2019. Szkoła jogi we Wrocławiu Joga na Biskupinie.

Wszelkie prawa zastrzeżone.