Copyright © 2019. Szkoła jogi we Wrocławiu Joga na Biskupinie.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkoła jogi we Wrocławiu

Szkoła jogi we Wrocławiu

Szkoła jogi we Wrocławiu

Wróć do listy artykułów

Joga na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, szkoła jogi Wrocław blog.
27 lipca 2019

Joga na liście UNESCO

W grudniu 2016 Praktyka Jogi została wpisana na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

W komentarzu znalazły się słowa :

 

Joga nie dyskryminuje płci, klasy czy religii.

 

Komentarz do wpisu zawiera uzasadnienie :

Filozofia starożytnej indyjskiej praktyki jogi wpłynęła na różne aspekty tego, jak funkcjonuje społeczeństwo w Indiach, w odniesieniu do takich dziedzin, jak zdrowie i medycyna, oraz edukacja i sztuka. Opierając się na zjednoczeniu umysłu z ciałem i duszą, aby umożliwić większe umysłowe, duchowe i fizyczne samopoczucie, wartość jogi stanowi istotną część etosu społecznego. Joga składa się z szeregu pozycji, medytacji, kontrolowanego oddechu, intonowania słów i innych technik, które pomagają ludziom budować samorealizację, łagodzić wszelkie cierpienia, których mogą doświadczać i pozwolić na stan wyzwolenia. Jest praktykowana przez młodych i starszych bez dyskryminacji ze względu na płeć, klasę czy religię, staje się także popularna w innych częściach świata. Tradycyjnie joga była przekazywana za pomocą modelu Guru-Shishya (mistrza-ucznia) z guru jogi jako głównym opiekunem, źródłem wiedzy i umiejętności. Obecnie ashramy, czy instytuty jogi, zapewniają entuzjastom dodatkowe możliwości poznania tradycyjnej praktyki, również szkoły, uniwersytety, ośrodki i media społecznościowe. Źródłem wiedzy w nauczaniu i praktyce jogi są starożytne rękopisy i święte pisma, dostępny jest szeroki zakres współczesnej literatury dotyczącej tego przedmiotu.

http://www.unesco.org/culture/ich/…/decisions/11.COM/10.B.17

Joga na Biskupinie